Περιοχή μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πιστοποιητικά του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Αέναος.
  • Εμπορικός κατάλογος κλιματιστικών Hitachi 2013
  • Τεχνικό φυλλάδιο κλιματιστικού δαπέδου Hitachi RAF25/35/50 (en)
  • Τεχνικός κατάλογος διαιρούμενων οικιακών κλιματιστικών Hitachi