Περιοχή μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πιστοποιητικά του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Αέναος.
  • Εμπορικός κατάλογος ψυκτών και αντλιών θερμότητας Hitachi
  • Τεχνικός κατάλογος αερόψυκτων αντλιών θερμότητας Samurai (en)
  • Τεχνικός κατάλογος αερόψυκτων αντλιών θερμότητας Samurai (el)
  • Τεχνικός κατάλογος Samurai (el)
  • Εγχειρίδιο συντήρησης αερόψυκτων αντλιών θερμότητας (en)
  • Εμπορικός κατάλογος Samurai 2012