Περιοχή μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πιστοποιητικά του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Αέναος.
  • Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Hitachi RAD
  • Τεχνικός κατάλογος οικιακών κλιματιστικών Hitachi
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά μοντέλων Hitachi RAC