Περιοχή μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πιστοποιητικά του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Αέναος.
  • Πιστοποιητικά REHAU
  • Τεχνική οδηγία κατασκευής ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  • Σωλήνες REHAU