8 χρόνια ago
#16 Παραθέτω
<p>Τρεις είναι οι βασικοί τρόποι μεταφοράς ενέργειας:</p>
<h2>1. Αγωγή</h2>
<p>Κατά τη μεταφορά ενέργειας µε αγωγή, η ενέργεια μεταφέρεται από το ένα μόριο της ύλης στο γειτονικό του, χωρίς μετακίνηση <br />υλικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς ενέργειας με αγωγή, είναι η μεταφορά που συντελείται όταν θερμαίνουμε ένα <br />σιδερένιο αντικείμενο σε ένα σημείο και μετά από λίγη ώρα όλο το σιδερένιο αντικείμενο είναι ζεστό. Μεταφορά ενέργειας με <br />αγωγή μπορεί να συντελεστεί σε στερεά και ακίνητα ρευστά.</p>
<p></p>
<h2>2. Συναγωγή</h2>
<p>Κατα τη μεταφορά ενέργειας µε συναγωγή, η ενέργεια μεταφέρεται χάρις στη μεταφορά μάζας ενός ρευστού. Χαρακτηριστικό <br />παράδειγμα είναι η θέρμανση ενός χώρου με κλιματιστικό μηχάνημα, όπου ο χώρος ζεσταίνεται χάρις στην κίνηση του αέρα. Ενα <br />άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ψυγείο του αυτοκινήτου όπου συντελείται στην ουσία διπλή συναγωγή (μεταφορά <br />ενέργειας στον αέρα του περιβάλλοντος + μεταφορά ενέργειας με μεταφορά νερού από τον κινητήρα στο ψυγείο.</p>
<p></p>
<h2>3. Ακτινοβολία</h2>
<p>Ακτινοβολία ονομάζουμε την μεταφορά ενέργειας υπό τη μορφή ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς <br />ενέργειας με ακτινοβολία είναι ο ήλιος, ο οποίος θερμαίνει τη γη εκπέμποντας φως, δηλαδή ηλεκτρομαγνητικό κύμα, χωρίς να <br />συντελείται μεταφορά μάζας.</p>
<p></p>
<p><img src="http://www.aenaos-sa.gr/Images/uploaded/AENAOS/agogi-synagogi-aktinovolia-best.jpg" width="589" height="397" alt="Οι τρεις τρόποι μεταφοράς ενέργειας: Αγωγή, συναγωγή, ακτινοβολία." title="Απλό παράδειγμα - Οι τρεις τρόποι μεταφοράς ενέργειας: Αγωγή, συναγωγή, ακτινοβολία." /></p>
<p></p>
<p>Από τους τρεις βασικούς τύπους προκύπτουν σύνθετοι, π.χ. η μεταφορά με συνδυασμό αγωγής και / ή συναγωγής και ακτινοβολίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς ενέργειας με συνδυασμό συναγωγής και ακτινοβολίας είναι το θερμαντικό <br />σώμα (καλοριφέρ) , στο οποίο η ενέργεια μεταφέρεται στον αέρα με αγωγή (στα μόρια του αέρα που ακουμπουν το καλοριφέρ), <br />συναγωγή (με την προς τα επάνω κίνηση των μορίων του αέρα όταν θερμανθούν) και ακτινοβολία (απ' ευθείας από τη μεταλλική <br />επιφάνεια του θερμαντικού σώματος. Με τον ίδιο τρόπο, στην ενδοδαπέδια θέρμανση η μεταφορά ενέργειας γίνεται με αγωγή και <br />ακτινοβολία (το δάπεδο ακτινοβολεί ενέργεια).</p>
<p>Η μεταφορά ενέργειας με συνδυασμό των παραπάνω βασικών τρόπων δίνει την καλύτερη θέρμανσης, γιατί ο χώρος θερμαίνεται γρήγορα και <br />ομοιόμορφα, αφού το θερμαντικό σώμα θερμαίνει τόσο τον αέρα (με συναγωγή) όσο και την μάζα του χώρου (δομικά στοιχεία - <br />τοίχοι - δάπεδα, έπιπλα, άνθρωποι κ.λ.π.)</p>
<p>Ενώ η επιλογή του κλιματιστικού για τη θέρμανση του χώρου μας είναι μια πολύ οικονομική λύση με πολύ χαμηλό κόστος κτήσης αλλά και λειτουργίας, η αίσθηση της ζέστης που μας δημιουργεί το κλιματιστικό σε καμία περίπτωση δεν έχει την αίσθηση της ζέστης που μας δίνει μια εγκατάσταση με καλοριφέρ.</p>
<p>Σε αντίθεση με το κλιματιστικό όπου η μεταφορά γίνεται με συναγωγή (με την κίνηση του αέρα του χώρου από το εσωτερικό μηχάνημα) , τα πάνελ ακτινοβολίας δίνουν την αίσθηση της ζέστης ακόμη και στο εξωτερικό περιβάλον, αργούν όμως να ζεστάνουν πραγματικά τον χώρο, γιατί ζεσταίνουν τις μάζες (τοίχοι, δάπεδα κ.λ.π.) στην κατεύθυνση που ακτινοβολούν, αλλά δεν ζεσταίνουν τον αέρα του χώρου ώστε να ζεσταθεί καλά ο χώρος μας. Για το λόγο αυτό η χρήση των σωμάτων ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίζεται στους εξωτερικούς χώρους και σε μεγάλους ψηλοτάβανους κρύους χώρους (π.χ. αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π.) όπου η χρήση διακόπτεται και η θέρμανση του αέρα είναι αντί-οικονομική.</p>
0