Close
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Ηλιακός θερμοσίφωνας - συμφέρει;

           

Ζεστό νερό χρήσης

Συμφέρει η αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα;

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και δημοφιλείς σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα.

Πριν μερικά μόλις χρόνια, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είχαν σημαντικά υψηλότερο κόστος αγοράς από ότι σήμερα, ενώ αντίστοιχα το κόστος της ενέργειας ήταν πολύ χαμηλότερο από το σημερινό, με αποτέλεσμα η οικονομοτεχνική θεώρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα "να μην βγαίνει" ως προς το οικονομικό σκέλος, αφού ο χρόνος απόσβεσης ήταν μεγαλύτερος από 10 χρόνια. Η ευρεία διάδοση της χρήσης του ηλιακού θερμοσίφωνα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνεση που μας προσφέρει και όχι στην οικονομία.

Σήμερα οι παραπάνω παράμετροι έχουν αλλάξει σε εντυπωσιακό βαθμό. Το κόστος αγοράς ενός ηλιακού θερμοσίφωνα έχει μειωθεί κατά 50% σε σύγκριση με το ίδιο κόστος πριν μερικά χρόνια, ενώ αντίστοιχα το κόστος ενέργειας έχει διπλασιαστεί με αποτέλεσμα σήμερα η αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα να μας συμφέρει όπως θα αποδείξουμε παρακάτω.

Θεωρητικός υπολογισμός κόστους θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης.

Αν βασιστούμε στον θεωρητικό υπολογισμό βάσει του En 15316-3 που ορίζει ως μέσο όρο τα 50 λίτρα ζεστού νερού χρήσης ανά άτομο ανά ημέρα, μπορούμε να εκτιμήσουμε το κόστος θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης για μια οικογένεια.

                                Η ενέργεια που απαιτείται για την θέρμανση μιας μάζας νερού m
                                από μια θερμοκρασία Τ1 (π.χ. 20oC) σε μια θερμοκρασία Τ2 (π.χ. 50oC) 
                                δίνεται από την εξίσωση της ενέργειας

                  Q = m x cp x ΔΤ 

                               όπου

                         Q η απαιτούμενη ενέργεια σε kWh,
                         m η μάζα του νερού σε kgr
                         cp η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού  =  1.16kWh/kgr  =  1kcal/kgr 
                         ΔΤ η διαφορά θερμοκρασίας Τ21 


Για να ζεστάνουμε λοιπόν 50 λίτρα νερό (ζνχ για ένα άτομο) από τους 20 στους 50oC (ΔT=30oC) απαιτούνται 50x1.74x30 = 1.74kWh ενέργειας που με το σημερινό κόστος (0.12€ / kWh) μεταφράζεται σε 0.20€ / άτομο / ημέρα.


Έτσι μια π.χ. τετραμελής οικογένεια, αναμένεται ότι θα καταναλώνει περίπου 200lt ζεστό νερό που θα της στοιχίζουν 0.80€ την ημέρα.

Το θεωρητικό μηνιαίο κόστος θα είναι 30 ημέρες x 0.80€/ημέρα = 24€

Το θεωρητικά υπολογισμένο ετήσιο κόστος θα είναι 288€

Εξοικονόμηση χρημάτων από την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα.

Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας υψηλής ποιότητας θα καλύψει το 85% των ετήσιων αναγκών μας σε ζεστό νερό χρήσης.

Η οικονομία που θα πετύχουμε με την εγκατάσταση του ηλιακού θα είναι περίπου 288€ x 0.85 = 245€ / έτος.

  • Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την αποδοχή του θεωρητικού υπολογισμού. Αν μια εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται σωστά (π.χ. ξεχνάμε τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ανοικτό, ή αν π.χ. κάποιο μέλος της οικογένειας μπαίνει στο μπάνιο και αρνείται να βγει), τότε το κόστος θέρμανσης ζνχ με ηλεκτρική ενέργεια θα είναι μεγαλύτερο, και άρα και η οικονομία που θα πετύχουμε με την εγκατάσταση του ηλιακού θα είναι μεγαλύτερη από την θεωρητική.
  • Αν π.χ. επίσης ζεσταίνουμε νερό με λέβητα και όχι ηλεκτρικά, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα το καλοκαίρι που αναγκαζόμαστε να ανάψουμε τον λέβητα και να ζεστάνουμε όλο το δίκτυο θέρμανσης μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσουμε λίγο ζεστό νερό.

Η αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα σήμερα μας στοιχίζει περίπου 1.000€ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και του ΦΠΑ (150lt υψηλής ποιότητας ηλιακός θερμοσίφωνας) και αυτό είναι το κόστος που καλούμαστε να αποσβέσουμε.

Το κόστος αυτό είναι χαμηλότερο:

  • Αν η προεγκατάσταση των σωληνώσεων από το μπάνιο στον ηλιακό υπάρχει ήδη.
  • Αν δεν διαθέτουμε άλλη συσκευή θέρμανσης ζνχ που να λειτουργεί και πρέπει να επιλέξουμε αν θα αγοράσουμε ηλιακό θερμοσίφωνα έναντι κάποιας άλλης συσκευής (π.χ. ηλεκτρικό θερμοσίφωνα).  Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος που θα πρέπει να αποσβεστεί είναι το επιπλέον κόστος για την αγορά του ηλιακού και όχι το συνολικό των 1.000€ 

Ακόμη και αν εξετάσουμε την χειρότερη περίπτωση όπου η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από την αρχή και την συγκρίνουμε με την "αυστηρή χρήση" του θεωρητικού κόστους ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, η επένδυση δίνει χρόνο απόσβεσης 4 χρόνια (1.000 / 248), πράγμα που σημαίνει ότι μας συμφέρει να προχωρήσουμε στην αγορά ενός ηλιακού.

Στην πράξη, ο χρόνος των 4 ετών αναμένεται να είναι αρκετά μικρότερος.

Ηλιακός θερμοσίφωνας υψηλής ποιότητας

Ηλιακός θερμοσίφωνας υψηλής ποιότητας

Πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

  • Μείωση κόστους θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης μέχρι και 80%.
  • Μεγάλη άνεση όσον αφορά στο ζεστό νερό χρήσης.
  • Πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης.
  • Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
  • Φιλικός προς το περιβάλλον

Μειονεκτήματα της εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα

  • Σαν μοναδικό μειονέκτημα της εγκατάστασης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την αρχιτεκτονική αλλοίωση που επιφέρει στο σπίτι, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ενοχλητική, αλλά μπορεί να αποφευχθεί αν η θέση τοποθέτησης επιλεγεί σωστά, ή αν εγκατασταθεί σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας (για το οποίο δεν ισχύει η παραπάνω οικονομική ανάλυση).

Συμπεράσματα

Η μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι 15 χρόνια.

Η επιλογή ενός υψηλής ποιότητας ηλιακού, που θα εγκατασταθεί σωστά και θα συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή εξασφαλίζει ότι ο χρόνος ζωής της επένδυσης μας θα είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο και σίγουρα αρκετά μεγάλος ώστε να απολαύσουμε τα οφέλη της επένδυσης μας για πολλά χρόνια μετά την απόσβεση της δαπάνης που πραγματοποιήσαμε.

Αν σκεφτεί κανείς ότι η απόσβεση αυτής της δαπάνης θα γίνει σε διάστημα 2~4 ετών, τότε η αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα δεν θα πρέπει να θεωρείται κόστος, αλλά μια πολύ καλή επένδυση που μας παρέχει άνεση και οικονομία για πολλά χρόνια.

Γρηγόρης Μοναχός
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.           

Αφήστε το σχόλιό σας